در ستایش Good will hunting

از بهترین فیلم هایی که تو زندگیم دیدم و در مواقعی که مشکلات زندگی هجوم میارن، به این فیلم پناه میبرم و از حال خوبی که بعد از دیدن فیلم…

> ادامه مطلب

دوران جوانی و وحشت انتخاب ها!

تو این لحظه که مطلب رو مینویسم در آستانه ۲۳ سالگی هستم و انتهای ۲۲ سالگی؛ یعنی در اواسط جوانی. اما چیزی منو آشفته کرده. و اون هم انتخاب کردنه!…

> ادامه مطلب