در ستایش Good will hunting

از بهترین فیلم هایی که تو زندگیم دیدم و در مواقعی که مشکلات زندگی هجوم میارن، به این فیلم پناه میبرم و از حال خوبی که بعد از دیدن فیلم…

> ادامه مطلب